Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

represja
Żegnając Stary Rok, wybaczmy mu wszystkie niebezpieczne skrzyżowania, ostre zakręty, nieprzypadkowe przypadki. Dzięki temu jesteśmy przecież silniejsi. Podziękujmy mu za miłosne zawirowania, nielojalnych ludzi, bezlitosne rozmowy. Dzięki temu nie ominie nas to, na co naprawdę czekamy. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viablackheartgirl blackheartgirl
represja
Nieprzespana noc
nie-przez-Pana.
absolutnie.
represja

Piotr Tokarz

Jeżeli fundament związku nie będzie szczery, to chuj rdza wejdzie w dach i willa padnie ruiną. Nieważne jakby piękna nie była.
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
represja
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viablackheartgirl blackheartgirl
represja
4873 6c5d
Reposted fromtwice twice viatfu tfu
represja
1269 5838
Zeneq
Reposted fromjodynaa jodynaa viatfu tfu
represja
0252 5c1e 500
Reposted fromtfu tfu
represja
8545 d2d4 500
Reposted fromxawery xawery viatfu tfu
represja
3351 ed63 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viatfu tfu
represja
2962 e4c5 500
Reposted fromlyder lyder viatfu tfu
represja
6462 dbc1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahardbitch hardbitch
represja
9501 806e 500

January 17 2020

represja
represja
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viatfu tfu
represja
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viatfu tfu
represja
1134 0b8f 500
Reposted fromhrafn hrafn viatfu tfu
represja
represja
1322 19cc 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl