Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

represja
nie ma dla mnie miejsca w miejscu w którym stoję miłość jest jak wojna
Reposted fromnihilummm nihilummm viablackheartgirl blackheartgirl
represja
represja
0590 30dd 500
represja
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viablackheartgirl blackheartgirl
represja
represja
5462 0647
Reposted fromSayid Sayid viawakemeupx wakemeupx
represja
3350 752c 500
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viafoodforsoul foodforsoul
represja
0645 71f9 500
Reposted frommagdenvja magdenvja
represja
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viamagdenvja magdenvja
represja
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viamagdenvja magdenvja
represja
1608 abe8 500
Reposted frommagdenvja magdenvja
represja
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viamagdenvja magdenvja
represja
1550 bfc2
Reposted fromkarahippie karahippie viajestpieknie jestpieknie
represja

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viajestpieknie jestpieknie
represja
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viajestpieknie jestpieknie
represja
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
represja
2740 5b4e
Reposted fromTamahl Tamahl viafoodforsoul foodforsoul
represja
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
represja
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
represja
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl