Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

represja
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viaitcouldbeworse itcouldbeworse
represja
7604 9534 500

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes viablackheartgirl blackheartgirl

October 17 2019

represja
6737 1760
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatfu tfu
represja
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
represja
8374 ae84 500
Reposted from1923 1923 viablackheartgirl blackheartgirl

September 25 2019

represja
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viahardbitch hardbitch
represja
9456 47e6 500

Piotr Sommer
Reposted fromciarka ciarka viablackheartgirl blackheartgirl
represja
8269 1a43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
represja
2912 535a 500
represja
4211 9118

September 18 2019

represja
9083 b706 500
Reposted froms3 s3 viatfu tfu
represja
represja
5011 bc9c 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
represja
Milczałem, a powinienem krzyczeć. Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
represja
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton - "Zapomniany ogród"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
represja
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafoodforsoul foodforsoul
represja
8148 0c08 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viafoodforsoul foodforsoul
represja
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
represja
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

September 14 2019

represja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl